Prishtinë
Magjistralja Prishtinë - Pejë
Rr. Lidhja e Pejës
Arbëri, Rr. Ahmet Krasniqi
Pejë
Rr. Gani Daci
Rr. Kreshnik Ademaj
Rr. Bekim Berisha
Klinë
Grabanicë

Mund të na gjeni në pika të ndryshme në Kosovë, gjithmonë duke ju shërbyer me derivate të cilësisë së lartë dhe shërbim kualitativ.

© Kastrati Group 2021 – All Rights Reserved